PERSONAL TRAINING & HEALTH COACH
Innan Hälsorådgivning

Vi vet för mycket, men gör för lite ..…

De flesta kan lätt nämna fem saker de bör börja göra som skulle gynna deras hälsa. På samma sätt kommer även samma människor att kunna nämna fem saker de borde stoppa. 

Men varför gör vi inte det?

Varför fortsätter rökare som har fått diagnosen lungcancer att röka?

Varför fortsätter stressade människor att arbeta? 


Svaret är att det känns obehagligt att göra något annat än vad vi brukar göra.

HÄLSORÅDGIVNING

ATT BLI COACHAD ÄR EN AKTIV HANDLING


Att bli coachad betyder en vilja att vilja utforska och utmana dig själv och dina värderingar, uppfattningar och handlingar.


Därför kommer det att finnas uppgifter både före den första hälsorådgiving och mellan konversationerna för att översätta handlingsplaner till verklighet och agera på dem.


DET FÖRSTA HÄLSORÅDGIVNING


Baserat på hela din hälsohistoria (dvs. från när du föddes till nu) och en matdagbok, tittar vi på alla faktorer som kan ha bidragit till ditt hälsotillstånd och eventuellt hindrar dig från att uppnå den vitalitet du önskar.


Sedan gör vi en plan baserad på din nuvarande nivå, som inkluderar kost, motion och rörelse, sömn, hantering av stress, optimering av ditt sinne och förändring av miljön runt dig.


Konsultationen varar  ca. 120 minuter.

Före det första Hälsorådgivning måste följande vara klart och du är redo att starta din nya Hälso Resa.

HÄLSO HISTORIA


Dina gener och din hälsohistoria spelar en roll i din hälsa. Identifiera dina problemområden och hitta de bakomliggande orsakerna till det aktuella tillståndet.

Ta dig tid att fylla i formuläret

Om du vill förstå eller ändra dina matvanor måste du först veta vad det egentligen är att du äter och dricker. För om du inte vet utgångspunkten är det också svårt att göra ändringar.


Vad äter du?

Hur mycket?

När?

Varför?

Är du medveten om vad du faktiskt äter?


Fyll i manualen och tips är att ta bilder av din mat. Använd SHYE-appen om det behövs